Dreptul Internațional și Acțiuni Împotriva Încălcării Dreptului la Confidențialitate și a Vieții Private în Statele Unite și Europa: Schubert v. Obama și Europa v. Facebook

Pe parcursul ultimelor două decenii, evoluția rapidă a tehnologiei informației și comunicațiilor a generat o serie de probleme și dezbateri care vizează delimitarea evenimentelor desfășurate în lumea reală față de cele virtuale – și implicit modul în care legile pot fi transferate și aplicate în tărâmul digital. În consecință, având la bază izvoare de drept...
Read More

Academic Role Model: Ronald King

Academic Role Model (ARM) is The Political Science Club’s latest series in which various professors, researchers, and academics from the field of political science, international relations, and any related inter-disciplinary social science, are being interviewed by the members of our community with the sole purpose of presenting a potentially-inspiring life story that shows just what...
Read More

Jean-Jacques Rousseau and James Madison on the Internet: General Will, Factionalism, and the Utopian Wide Web

1. Jean-Jacques Rousseau The Swiss-born philosopher Jean-Jacques Rousseau is best known for his theory on the social contract and a citizen-focused perspective on governance that has helped lay the foundations of the principles of the French Revolution. The famous opening words of “The Social Contract or Principles of Political Right”, “Man is born free, but...
Read More